Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Sense categoria

El director general de JDA/SFAI Joan Díaz signa un article a l’Econòmic en què defensa que “després d’un llarg període de reducció de marges, retallada de sous, d’expedients de regulació d’ocupació i falta de crèdit, ara és el moment de retornar la il·lusió a l’empresariat i als seus treballadors”, en definitiva, que “és el moment del concepte ‘revitalitza i creix’”.

Díaz recorda que, “com que no existeix cap fórmula màgica que prevegi de forma estandarditzada el camí cap a la revitalització i el creixement empresarial de cada negoci particular, la site www.revitalizaycrece.com permet realitzar un test gratuït d’autoavaluació per saber en quina situació es troba l’empresa”.

L’Econòmic 101217