Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa

1. Dades de l’empresa

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

Denominació Social: Dupont, Dupond & Asociados, S.L

NIF / CIF: B58224726

Domicili social: C/ Loreto 9-11, 5è 1a. (08029 Barcelona)

Telèfon/s: +34 679 98 33 46

Correu electrònic: info@bottini.es

Dades d’inscripció al registre mercantil

Promotora Bersamar, S.L., inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

2. Propietat intel·lectual

https://www.bottini.es és un Lloc web d’ELUCUBRACIÓN ESTUDIO CREATIVO.
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els icones, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a https://www.bottini.es estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de https://www.bottini.es i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, o la seva distribució, la seva difusió, la seva reventa, la seva transformació o una altra activitat realitzable amb els continguts de les seves pàgines web, ni tan sols citant les fonts utilitzades sense el permís prèvi i per escrit del mateix, https://www.bottini.es, donant lloc a la responsabilitat establerta legalment.

L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que apareix en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per https://www.bottini.es, exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin en cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

3. Protecció de les dades de caràcter personal

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s’aprova el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguen dades de caràcter personal, amb l’objectiu de garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, https://www.bottini.es informa als usuaris que:

 1. https://www.bottini.es ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que disposa la normativa vigent:
  • https://www.bottini.es, en ser titular de dades personals, informa de l’existència d’aquestes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) mitjançant la identificació dels fitxers de dades de caràcter personal.
  • https://www.bottini.es adopta les mesures de seguretat exigides per la llei en funció del nivell de protecció.
  • https://www.bottini.es, d’acord amb la llei, estableix un clausurat específic on es recullen els drets dels usuaris i/o clients, clàusules relatives a la recollida de dades, comunicació de dades, tractament per tercers i cessió de dades.
 2. Les Dades de Caràcter Personal que es recullen en els formularis de contractació del lloc web de https://www.bottini.es són objecte de tractament automatitzat amb les màximes garanties de seguretat i confidencialitat, tenint aquests dades un ús estrictament del seu objectiu inicial per part de l’empresa amb titularitat a https://www.bottini.es
 3. https://www.bottini.es sol·licitarà a l’usuari i/o client, quan accepti les condicions generals, unes dades personals necessàries per prestar el servei.
 4. L’empresa https://www.bottini.es guardarà i protegirà la informació i dades personals obtingudes adoptant la diligència deguda i les mesures necessàries per tractar d’evitar l’alteració, pèrdua, robatori, accés o tractament no autoritzat per https://www.bottini.es
 5. La recollida i tractament automatitzats de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s’estableixi amb https://www.bottini.es, així com el compliment de les tasques d’informació, formació, comercialització (tasca aquesta última sempre identificada com a tal) i altres activitats pròpies de l’empresa.

4. Vàris

CONCLUSIONS D’ÚS I D’ACCÉS DELS USUARIS

 • L’accés per part de l’usuari a aquest lloc web no implica l’inici d’una relació contractual i/o mercantil amb https://www.bottini.es
 • https://www.bottini.es podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació (incloent ofertes, promocions, preus…).
 • https://www.bottini.es es compromet a través d’aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGAINYOSA. A aquests efectes, per tant, no es consideraran com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions d’aquest lloc web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions, comprometent-se a corregir-los tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors; així mateix, https://www.bottini.es no garanteix la inexistència de defectes o interrupcions en accedir al lloc web, tractant de solucionar-los si fos possible.
 • https://www.bottini.es no es responsabilitzarà de la informació i el contingut dels enllaços de tercers als quals es pot accedir a través del lloc web https://www.bottini.es; aquesta responsabilitat recaurà sobre aquests tercers.
 • https://www.bottini.es actuarà amb diligència per suprimir l’enllaç de tercers si aquest fos il·lícit o lesionés drets de tercers.
 • L’existència de vincles, enllaços en la pàgina https://www.bottini.es només tindrà com a missió informar l’usuari i/o client sense que l’existència d’aquests vincles impliqui o suggereixi establir una relació comercial amb aquest enllaç.
 • L’empresa prestadora del servei https://www.bottini.es no es responsabilitza dels danys i/o perjudicis produïts per virus, interferències, errors de seguretat, avaries telefòniques, sobrecàrregues o de qualsevol altre tipus originats per causes alienes a https://www.bottini.es
 • De la mateixa manera, https://www.bottini.es no es fa responsable dels danys produïts al sistema informàtic de l’usuari o als seus documents, ni de virus als enllaços, ni dels danys produïts per tercers que s’hagin introduït de manera il·legítima, fora de l’abast de control i seguretat de https://www.bottini.es
 • Tampoc és responsable https://www.bottini.es dels danys o perjudicis soferts pel client a causa dels seus errors, omissions, en la informació proporcionada per l’empresa https://www.bottini.es, sempre i quan aquests errors siguin deguts a fonts alienes a l’empresa.
 • https://www.bottini.es no es responsabilitza de les afirmacions contingudes en els productes comercialitzats per https://www.bottini.es, sent responsable d’aquests continguts l’empresa encarregada de facilitar o distribuir aquests productes.
 • El client es compromet a proporcionar dades certes, vigents, completes i autèntiques sobre la informació sol·licitada en els formularis, comprometent-se a actualitzar-les degudament.
 • https://www.bottini.es es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM A TALES, d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes, no es considerarà com a comunicació comercial tota la informació que s’envii ALS CLIENTS de https://www.bottini.es sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre el client i https://www.bottini.es
 • El destinatari podrà revocar en qualsevol moment el consent

  iment prestat a la recepció de comunicacions comercials amb la simple notificació de voluntat al remitent info@cbdgestion.com

 • https://www.bottini.es no es fa responsable del incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web https://www.bottini.es i/o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix. L’usuari és l’únic responsable de l’ús que faci dels anuncis, continguts, enllaços, vincles i hipertextos inclosos al lloc web https://www.bottini.es

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

 • El client, pel fet d’acceptar les condicions generals del contracte, atorga facilitat a l’empresa https://www.bottini.es per a l’enviament de comunicacions comercials, tenint el destinatari (client) la facultat de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials.
 • Aquestes condicions generals s’interpretaran i aplicaran d’acord amb el que estableix la llei espanyola.
 • L’empresa https://www.bottini.es, malgrat les condicions generals de contractació, podrà establir clàusules o condicions d’Administració de finques i/o aïllades per a la prestació de determinats tipus de serveis.