Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Notícies

  • L’estudi s’ha realitzat d’acord amb les dades extretes dels tres principals portals immobiliaris (Habitaclia, Fotocasa i Idealista)
  • La situació del mercat del lloguer s’explica pel dèficit d’oferta d’habitatge, la inseguretat jurídica que pateixen els propietaris i una menor rotació dels pisos disponibles

La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona (CPUBCN) ha elaborat una anàlisi de l’evolució que ha patit l’oferta comercial de lloguer a Barcelona. La principal conclusió que s’extreu és que l’oferta de lloguer disponible a la capital catalana segons els tres principals portals immobiliaris (Habitaclia, Fotocasa i Idealista) ha caigut un 59% de mitjana en els últims 5 anys.

Per poder realitzar la comparació, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha recollit les dades, setmanalment, de l’oferta comercial de lloguer a Barcelona del període comprès entre el 27 de novembre de 2018 i el 27 de novembre de 2023.

Entrant en detall en cadascun dels portals immobiliaris, Habitaclia tenia disponibles 8.437 habitatges per llogar a la capital catalana el 2018. Actualment, aquest portal immobiliari disposa únicament de 2.753 pisos. Des que la CPUBCN va començar l’anàlisi, en termes absoluts, l’oferta comercial per llogar ha disminuït en 5.684 habitatges disponibles i, en valors relatius, hi ha un 67,37% menys d’oferta de pisos per llogar.

Pel que fa a Fotocasa, les dades també remarquen la caiguda que està patint l’oferta comercial de lloguer a la capital catalana. Fotocasa va registrar 7.179 habitatges el 2018 i, actualment, l’oferta ha baixat fins als 2.823 pisos de lloguer disponibles. Aquestes dades representen 4.356 habitatges menys i una caiguda del 60,68%.

Idealista també ha notat com la seva oferta disminuïa amb el pas del temps. L’any 2018 hi havia 10.423 habitatges per llogar disponibles i, actualment, té una oferta de 5.260 pisos de lloguer disponibles. En termes absoluts, hi ha 5.163 pisos menys exposats i la caiguda és d’un 49,53%.

En conclusió, Òscar Gorgues, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, afirma que “fent la mitjana de la caiguda dels tres portals immobiliaris, l’oferta comercial de lloguer a Barcelona ha disminuït un 59%”.

Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona s’identifiquen els motius pels quals ha disminuït el parc comercial de lloguer. En primer lloc, la capital catalana pateix un important dèficit d’oferta de pisos causat per una forta pressió demogràfica que no ha estat acompanyada de la construcció de nous habitatges.

D’altra banda, la inseguretat jurídica que pateixen els propietaris provoca que disminueixi l’oferta d’habitatges destinats a la població amb menys recursos i més susceptibles d’incórrer en procediments judicials per morositat i situacions precàries.

Un altre motiu és l’amenaça de control de lloguers. Aquesta situació provoca que els habitatges que estaven per llogar surtin del mercat, ja que els propietaris prefereixen disposar del seu capital.

Finalment, els propietaris busquen una major estabilitat, valoren la permanència dels arrendataris i són partidaris de prorrogar el contracte. Cada cop que marxa un llogater, el propietari ha de pagar els costos de la posada a punt, el manteniment, el cost de tenir buit el pis i els honoraris de l’agència intermediària. Per tant, si es té un bon llogater, el propietari prefereix no canviar-ho. Aquesta realitat deriva en una menor rotació del parc i una menor oferta comercial. De fet, molts pisos no surten al mercat, ja que funcionen per referències o per llistes d’espera.