Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Notícies

Com a gabinet de premsa de l’Obra Benèfico Social Nen Déu, Bottini gestiona amb ‘La Vanguardia’ la publicació d’un reportatge sobre aquesta institució benèfica dedicada a l’atenció i a l’educació de nens i adults amb disminucions físiques i psíquiques. En el mateix s’expliquen les línies d’activitat de l’Obra fruit d’una entrevista realitzada amb María Rosario Hidalgo i J. Anton Arenas, directora i president de l’Obra Benèfico Social Nen Déu.

La Vanguardia 070615