Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Comunicats de premsa, Notícies, Premsa

El Grup Tecnoquark torna a cotitzar al mercat alternatiu borsari (MAB) després d’una suspensió en la cotització motivada pel retard en la presentació al mercat de les comptes consolidats corresponents a l’any 2016. L’exercici 2016 ha suposat la reafirmació del Grup Tecnoquark (Tqt) com un holding industrial centrat en els sectors de l’automòbil (Tecnoquark Tooling) i aeronàutic (TechnoMeca-Famo).

NP Tecnoquark resultados año 2016