Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Comunicats de premsa, Notícies, Premsa

El despatx d’Hispajuris a Palma de Mallorca ha liderat una sentència confome les tarifes que les entitats de gestió pretenen aplicar a establiments hotelers pels drets de propietat intel·lectual dels seus associats han d’acomodar-se a la realitat provada de cada establiment, per considerar-se equitatives, en canvi d’aplicar les mateixes tarifes generals a tots.

El Tribunal Suprem ha donat suport a la tesi, contrària als interessos de les entitats gestores i en favor dels interessos d’un hotel, la defensa legal del qual l’ha exercit una de les advocades d’Hispajuris a Palma de Mallorca, Mónica Julvé, i en contra dels interessos dels Artistes Intèrprets, Societat de Gestió (AISGE), una de les entitats privades que gestionen els drets de propietat intel·lectual d’actors, actors de doblatge, ballarins i directors d’escena.

NP Hispajuris Sentència AISGE Juny18