Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Sense categoria

El màrqueting actua dins d’una empresa com un traductor entre el llenguatge en el qual s’expressen el mercat i els clients per transmetre les seves preferències i necessitats i l’idioma que es parla internament en una companyia. La diferència entre els dos llenguatges fa necessària una “traducció” per tal que ambdós s’entenguin.

Una traducció que s’ha de fer partint d’un coneixement absolut dels valors, objectius, capacitats i talents d’una organització amb l’objectiu de definir una oferta generadora de valor. Això implica conèixer molt bé el mercat objectiu, els clients potencials, les seves necessitats i les ofertes de la competència. La clau és doncs definir una oferta que cobreixi millor les necessitats dels clients i que generi més valor en el seu sentit més ampli que les ofertes competidores. I una vegada definida, comunicar-la de forma directa, original i transparent, utilitzant un llenguatge comprensible per al mercat.

El màrqueting ha de ser la base, el principi en el qual sustentar l’estratègia competitiva de tot tipus d’empreses, des de les grans corporacions a les mitjanes, petites i fins i tot les micro empreses. Tenir una estratègia de màrqueting és un element essencial perquè una empresa pugui assolir l’èxit en l’era del mercat i de la competència global. La diferència és que, en la majoria de pimes, sobretot les més petites, el màrqueting més enllà de constituir-se formalment com un departament o una funció més de la organització, s’elabora d’una manera molt menys formalitzada. La realitat és que totes les pimes fan màrqueting, encara que les més petites no ho anomenin màrqueting. Les pimes estan contínuament prenent decisions de producte, de preu, de posicionament, de marca, de canal o de comunicació. És a dir, estan contínuament “fent” màrqueting.

Tot i que no es disposi de recursos dedicats “només” a la funció de màrqueting, a les pimes és fonamental que totes les persones que treballen comparteixin les idees clau del màrqueting i tinguin interioritzades les premisses bàsiques de producte, servei, client i valor. Això aportarà un enfocament orientat totalment al mercat i a la satisfacció de les necessitats del client, i en definitiva, a l’èxit.

Pep Garcia, economista i soci de Bottini Communication