Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Notícies

Escura, despatx d’advocats, economistes i assessors fiscals i graduats socials, ha firmat un nou Conveni Regulador de Col·laboració amb ADIN, Associació d’Indústries i Comerç i Serveis Nàutics. La firma del conveni, realitzada per Ferran Escura, soci-director del despatx i Jordi Senties, president de l’associació ADIN, suposa una actualització dels acords anteriors, millorant els avantatges per a tots els associats de la patronal nàutica. Avantatges relacionas amb serveis d’assessoria jurídica, litigis i consultoria, entre altres, que es gestionaran a través de l’enntrega de la Targeta Premiu per a tots els associats.

Llegeix aquí la Nota de Premsa