Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Notícies

L’advocat i fiscalista d’Hispajuris Carlos Muñoz repassa les retribucions dels administradors de societats des de 2015 recordant un precedent transcendental: el pronunciament del Tribunal Suprem el 1998, que va entendre que l’administració social estava exclosa de l’àmbit laboral per l’article 1.3 c) del Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i això tant quan es té la condició de conseller delegat o de membre de la comissió executiva, com quan es té la condició d’administrador en el cas de formes d’administració simple. El motiu: hi ha una incompatibilitat sustentada per la doctrina mercantilista i la jurisprudència civil anomenada “teoria del vincle”, que afirma que, qui exerceix funcions delegades pel Consell o funcions executives, no fa altra cosa que fer funcions pròpies del càrrec d’administrador i no cap en aquests casos recórrer al contracte d’alta direcció.

LLEGIR ARTICLE