Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Sense categoria

El president d’Hispajuris, Javier López i García de la Serrana, ha defensat en les VIII Jornades Internacionals de Compliance celebrades a Madrid que el compliance officer “no està obligat a prevenir la comissió de qualsevol activitat delictiva que pogués generar a l’empresa responsabilitat penal, sinó a actuar amb la deguda diligència en l’acompliment de la seva funció”, d’acord a una “obligació de mitjans” i no de resultat.

En les VIII Jornades Internacionals de Compliance també ha intervingut l’advocat i president d’honor d’Hispajuris, Fernando Escura, que ha alertat dels efectes que tindrà la nova normativa sobre protecció de dades, “una de les de major impacte econòmic per a les empreses”, en preveure sancions de fins al 4% de la facturació en casos d’infraccions greus, la qual cosa obligarà a les empreses a proveir fons per cobrir aquest risc.

NP Hispajuris-VIII Jornades Internacionals de Compliance Abril 2018