Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Il·lustre Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, Notícies

  • Els sistemes telemàtics RED i CASIA de l’Administració laboral presenten unes ineficiències fonamentades en la manca d’agilitat dels procediments
  • Els terminis per presentar les altes i baixes i la incapacitat laboral a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) són mínims i inassolibles
  • El formulari per actualitzar les dades de les persones autònomes a la TGSS té importants mancances de funcionament
  • Les liquidacions rectificatives per imports irrisoris provoquen una feina afegida molt rellevant al graduat social

El president de l’Il·lustre Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, Jaume Francesch, i la vicepresidenta del Consell, Montserrat Cerqueda, han presentat, durant la roda de premsa celebrada a la seu del Consell, el manifest de denúncia que els graduats i graduades socials han elaborat per les greus dificultats que tenen per dur a terme la seva feina diària envers l’Administració laboral.

Els professionals en matèria laboral són els principals usuaris del sistema RED (el servei de la Tresoreria General de la Seguretat Social que permet fer els tràmits entre l’empresa i l’administració). A partir de l’aplicació del sistema CASIA, en principi per millorar les comunicacions i el procés de consultes i incidències, i de la deslocalització de les oficines gestores, els graduats i graduades socials s’han trobat amb problemes constants. Un d’ells és la manca d’interlocució àgil, ràpida i eficaç amb els funcionaris. La demanda s’ha fonamentat en poder agilitzar els procediments i treballar amb major seguretat jurídica, però des de l’Administració es dona una resposta negativa i els autoritzats RED no poden comunicar-se directament amb els funcionaris, la qual cosa provoca greus problemes d’eficiència en el sistema.

D’altra banda, les baixes i altes en matèria d’afiliació de les persones treballadores està sent una feina inassolible pels graduats socials. Els professionals han de facilitar, en un termini de tres dies naturals, aquestes altes i baixes. Una normativa que provoca una forta tensió als despatxos, ja que en molts casos els graduats es veuen en l’obligació de treballar els caps de setmana o festius per així poder complir amb el termini natural establert. Des del Consell s’ha reclamat passar el termini a dies laborables, però la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha denegat la reclamació.

Cal afegir que ara els graduats són els encarregats de gestionar les altes i les baixes en matèria d’incapacitat laboral arrel de la nova normativa d’enviament telemàtic on el treballador ja no les ha de presentar a l’empresa.

El Reial Decret 504/22 també ha portat greus complicacions a la feina del graduat social. La disposició transitòria obliga a totes les persones autònomes a tenir les dades actualitzades a la TGSS. Una feina que, per descomptat, també ha d’assumir el professional graduat social com a autoritzat que és del sistema RED i que ha de completar a través d’un formulari amb importants mancances de funcionament. Des del Consell s’han proposat diverses solucions, però, un cop més, l’Administració laboral les ha denegat.

A més a més, els graduats socials s’estan trobant amb liquidacions rectificatives per imports irrisoris que provoquen una feina afegida molt rellevant. Un fet que perjudica al professional laboral, però també a l’administrat, ja que si l’administrat no està al corrent de pagament, de totes les quotes, no podrà accedir a contractacions públiques, o d’altres empreses, ni rebre subvencions.

Amb tot el que ha exposat el Consell de Graduats Socials de Catalunya, la demanda dels professionals cap a la TGSS és que s’escolti al col·lectiu i es prenguin les mesures necessàries per resoldre aquests problemes. Els graduats socials han demostrat durant la crisi sanitària que s’adapten a les circumstàncies i que són una part imprescindible del procés administratiu laboral, però no poden continuar treballant amb aquesta problemàtica.