Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Sense categoria

L’analista d’inversions i col·laborador de l’Observatori de Divulgació Financera de l’Institut d’Estudis Financers Ernesto Akerman signa una tribuna d’opinió a ‘Expansión Catalunya’ en què explica que l’evolució dels mercats de capitals i d’assegurances cap a productes de gestió paramètrics ha permès el naixement de solucions per mitigar el risc climàtic.

Akerman senyala que, donada l’existència d’un mercat de gestió de riscos climàtics, i tenint en compte les importants conseqüències de no cobrir aquests riscos, aquelles empreses amb altes exposicions climàtiques haurien de considerar molt seriosament la cobertura de possibles pèrdues, pel benefici de la pròpia empresa i, en conseqüència, dels seus accionistes.

Llegir article