Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Comunicats de premsa, Notícies, Premsa

La Comissió d’Economia Territorial i Urbana del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) va organitzar ahir al vespre a la seu del CEC a Barcelona un debat sobre l’oportunitat i conveniència, des del punt de vista econòmic, de la iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona de modificar el Pla General Metropolità amb l’objectiu d’obtenir un 30% d’Habitatges de Protecció Oficial (HPO) en el sòl urbà consolidat del terme municipal de Barcelona.

La Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona Janet Sanz assegura que “la modificació que plantegen generarà uns 350 habitatges assequibles a la ciutat l’any, als quals podrà accedir pràcticament el 75% de la població”. El membre de la Comissió d’Economia Territorial i Urbana del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) Agustí Jover alerta que “es corre el risc que la reserva del 30% sigui l’estocada d’un sector de rehabilitació que no arrenca”. L’arquitecte expert en urbanisme i valoracions Pere González Nebreda calcula que “la disminució del valor de l’aprofitament urbanístic dels immobles afectats seria d’un 26,19% de mitjana a la ciutat i que les operacions de rehabilitació integral en edificis ocupats, esdevindrà en molts casos inviable econòmicament”.El President de l’Associació de Promotors de Catalunya Lluís Marsà afirma que “la interposició de recursos contenciosos contra la legalitat de la norma generarà una paràlisi en les futures actuacions en el sector, fet que afegirà més pressió sobre els preus”. El President de la Comissió d’Economia Territorial i Urbana del CEC Joan Ràfols demana “agilitzar la gran reserva de sòl destinat a HPO i pendent d’edificar a Barcelona, amb 7.000 habitatges que es podrien construir d’immediat i 13.000 més pendents de gestió urbanística”.

NP CEC-L’impacte econòmic de la proposta d’establir reserves d’HPO en sòl urbà consolidat a Barcelona 091018