Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Sense categoria

L’economia en general i les empreses en particular necessiten reflexions profundes, estratègia i acció. El president de PIMEC Josep González atén l’entrevista de Daniel Viaña del diari El Mundo posant de manifest diverses necessitats, algunes macro i d’altres microeconòmiques. Des d’un plantejament d’eficiència en la despesa pública a disminuir l’impost de societats per les pimes, passant per mesures directes per lluitar contra els efectes de la Covid-19 com potenciar el transport privat tot disminuint o suspenen momentàniament els costos dels peatges i zones blaves, obertura de bars i restaurant només fins el migdia. El senyor González també aplaudeix la negociació de la ministra Calviño amb Europa pel que fa a passar d’un a dos anys de carència en els crèdits ICO i allargar-ne els seus anys d’amortització.