Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Notícies

Com a gabinet de premsa de “Barcelona 2014, Any de la Família”, Bottini gestiona amb els informatius de TV3 l’emissió d’un reportatge referent a dues de les empreses guanyadores de l’última edició dels Premis Barcelona a la Innovació en Conciliació: Vortex i Unipresalud. A la peça es parla amb els seus responsables i es dóna a conèixer quines mesures han impulsat per afavorir la conciliació personal, familiar i laboral.

Al link següent del minut 16’50’’ al 19’24”:

TV3-TN VESPRE 12.04.2015