Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Notícies, Premsa

L’Índex de Confiança dels Economistes, que sintetitza el sentiment dels membres del Col·legi d’Economistes de Catalunya davant de la situació econòmica general tenint present una gran varietat de factors (evolució del PIB, clima polític, inflació, atur o mercats financers), ha continuat millorant en els darrers mesos, tant en el cas de Catalunya com en el d’Espanya. Així es desprèn de l’enquesta de situació econòmica corresponent a l’hivern de 2017 elaborada pel Col·legi d’Economistes de Catalunya entre 1.166 economistes, el 14,9% del col·lectiu de col·legiats, entre el 18 de gener i el 5 de març de 2017.

D’altra banda, l’enquesta també apunta que gairebé un 70% dels membres del Col·legi d’Economistes de Catalunya opina que la precarietat del mercat laboral pot posar en perill la sostenibilitat del creixement de l’economia de Catalunya a curt i mitjà termini. A més, entre les diferents mesures possibles per reforçar i fer més sostenible el sistema de pensions a Espanya, un 60% dels economistes destaca la reducció de la precarietat laboral i un 41,4% l’augment de la productivitat.

NP CEC-Enquesta situació econòmica Hivern Març17