Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Notícies

El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) va organitzar un curs de formació d’àrbitres especialitzat per als notaris i registradors en col·laboració amb el Deganat Autonòmic de Registradors de Catalunya i el Col·legi de Notaris de Catalunya.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) va acollir aquest curs fruit del conveni de col·laboració amb el TAB. Aquest conveni contempla, a més de la organització de cursos, l’elaboració de continguts d’assignatures i la realització de pràctiques amb assistència d’alumnes de UIC Barcelona a sessions reals d’arbitratge.

NP TAB-UIC arbitratge notaris i registradors 081015

Curso Arbitraje TAB-UIC Barcelona Oct15