Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Notícies

Amb aquesta iniciativa, el Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) ofereix als 15 tribunals arbitrals existents actualment a Catalunya una plataforma de diàleg, recerca i millora.

Els objectius són quatre: contribuir a generar confiança vers l’arbitratge, aportar qualitat anticipable, posar a disposició del mercat els professionals més especialitzats i, en general, potenciar la cultura arbitral.

L’impuls de la plataforma “Tribunal Arbitral de Catalunya” (TAC) va en la línia de l’aposta per l’arbitratge per part d’entitats jurídiques tan rellevants com és el cas del Consell General de l’Advocacia.