Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Notícies

La junta de govern del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) ha aprovat iniciar un servei de programes de mediació mercantil corporativa a través de l’Institut de Conciliació de Barcelona. La mediació és un procés voluntari en el qual les parts en conflicte treballen amb un mediador per resoldre les seves diferències. Si la mediació falla, el TAB facilita que el cas es resolgué mitjançant un procediment arbitral, la resolució del qual és d’obligat compliment per a les parts. La mediació TAB comptarà amb professionals de gran experiència i complementarà els mètodes alternatius de resolució de conflictes del Tribunal Arbitral de Barcelona.

NP TAB aposta per la mediació Gen15