Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Sense categoria

Segons un informe de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona en base a 49.953 contractes de lloguer realitzats durant l’any 2017, el lloguer mitjà contractat a Barcelona ha estat de 877,28€, fet que representa un increment de preus interanual del 9,48%. D’aquesta manera s’encadenen quatre anys seguits d’augment de lloguers mentre que entre el 2008 i el 2013 els lloguers havien anat baixant de preu any rere any. Pel que fa al quart trimestre de 2017, la mitjana de renda s’ha situat en 889,58€, un 5,47% més que els 843,43 € del mateix trimestre de l’any anterior. Amb un IPC de l’1,1% durant el 2017, la variació nominal de preus dels lloguers del 9,48% equival a una variació del 8,38% real dels preus del lloguer.

L’ajust de preus de la bombolla ja es va acabar l’any 2013 i, d’aleshores ençà, el mercat de lloguer ha tornat al cicle alcista de preus de manera que els 877,28€ de mitjana de l’any 2017 ja sobrepassen els 813€ de l’any 2008. Aquesta és la recuperació en termes nominals. En termes reals, la inflació acumulada entre 2008 i 2017 ha estat del 11,4%, de manera que el lloguer real el 2017 és de 777,27€. En termes reals, el lloguer mitjà de 2017 encara es manté per sota del de 2008.

NP CPUBCN-Informe Mercat Lloguer Barcelona 2017 Feb18