Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Comunicats de premsa, Notícies, Premsa

El despatx d’advocats i economistes Bufete Escura amb la col·laboració de la multinacional líder mundial en software per a empreses Wolters Kluwer han destacat en unes jornades a Barcelona els aspectes més rellevants a tenir en compte per a l’adaptació al nou sistema de gestió d’IVA que entrarà en vigor l’1 de juliol de 2017 per grans empreses de més de 6 milions d’euros de facturació, grups d’IVA i inscrits en el REDEME (Registre de devolució mensual de l’IVA).

La reforma implicarà aportar tota aquella informació relacionada amb la facturació de l’empresa i altres operacions de transcendència tributària de caràcter anual en el marge de 4 dies des de l’expedició o registre comptable d’una factura, tot i que durant el primer semestre de vigència del sistema els contribuents tindran un termini extraordinari de 8 dies.

Nota de premsa Jornades Escura SII IVA