Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Notícies

Com a gabinet de premsa del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), Bottini comunica que el TAB incorpora l’arbitratge d’emergència, una figura que permet que aquesta institució designi un àrbitre provisional que pugui dictar mesures cautelars mentre s’acaba el procés de designació d’un àrbitre definitiu.

D’aquesta manera, el TAB s’uneix a la tendència seguida per d’altres institucions arbitrals d’àmbit internacional.

<a href=”https://www.bottini.es/files-old/2014/09/NP-TAB-incorpora-