Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Notícies

Com a gabinet de premsa del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), Bottini gestiona la comunicació del conveni de col·laboració que el TAB ha signat amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) per difondre la cultura arbitral.

Mitjançant aquest acord, ambdues institucions reconeixen la necessitat i el valor d’una formació en mètodes alternatius per a la resolució de conflictes per tal de dotar els professionals del sector jurídic d’una preparació imprescindible per afrontar adequadament els reptes professionals. El conveni de col·laboració contempla l’organització i difusió conjunta d’activitats, seminaris i cursos; l’elaboració de continguts d’assignatures o la realització de pràctiques amb asistencia d’alumnes de la UIC a sessions reals d’arbitratge.

NP Conveni col·laboració TAB-UIC Juliol14