Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Sense categoria

L’economista Xavier Segura signa un article a LA VANGUARDIA per valorar els resultats de l’Enquesta de Població Activa del primer trimestre del 2018. Segura destaca que “la millora de les previsions de creixement permetien esperar resultats més favorables en l’atur”. No obstant això, i tenint en compte que els primers trimestres de l’any és habitual que es produeixin descensos de l’ocupació, Segura considera que “la caiguda de 124.100 persones ocupades respecte al primer trimestre anterior és notable i clarament superior a la del primer trimestre de 2017”.

Una altra òptica que Segura considera interessant analitzar és “la relació de l’EPA amb les conseqüències que pugui estar tenint el conflicte polític que es viu a Catalunya” i apunta que el que diuen les dades és que “a Catalunya aquest primer trimestre de l’any s’ha produït un descens de l’ocupació, però aquest ha estat inferior al de la resta d’Espanya”.

La Vanguardia