Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Notícies

Davant la proximidad del tancament de l’exercici fiscal del 2015, ‘Diari de Tarragona’ publica en la seva edició del 25 de desembre un article de l’economista de la Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya-Seu de Tarragona, Francesc Escoda, en el qual analitza com els contribuents per Impost sobre la Renda de les Persones Físiques poden realitzar determinades accions o omissions que permetin rebaixar la liquidació de l’IRPF.

Diari de Tarragona 251215