Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Notícies

El suplement ‘Diners’ de ‘La Vanguardia’ publica un article de l’economista i membre de FiscalistesCEC Josep Sotelo en el qual subratlla que qualsevol empresari diligent ha de conservar tota la documentació relativa al seu negoci durant un mínim de sis anys. Sotelo també destaca que el dret de la inspecció a comprovar la situació tributària dels contribuents no prescriu mai, llevat d’excepcions concretes.

La Vanguardia-Diners 100416