Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Notícies

El Registre d’Experts Comptables de Catalunya serà un òrgan creat pel Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, a través del qual  s’acreditaran els professionals membres del Col·legi d’Economistes de Catalunya i del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i es difondrà i promocionarà la figura de l’Expert Comptable acreditat.

NP CEC-Creació Registre Experts Comptables Catalunya Abril15

Conveni CEC-CCJCC Registre Experts Comptables Cat