Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Notícies

Els degans del Col·legi d’Arquitectes, d’Economistes, d’Enginyers de Camins, Canals i Ports i el vicedegà d’Enginyers industrials demanen que es mantingui el lideratge del projecte per part de la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, la qual està integrada per l’Estat (Adif i Renfe), l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Els quatre col·legis professionals signants del manifest mostren la seva sorpresa pel fet que l’Estat tragués pel seu compte a licitació un nou projecte d’estació de la Sagrera.

NP Declaració Collegis Professionals-Estació Sagrera 091215

Signatura Declaració La Sagrera Col·legis Professionals 9Des15