Bottini

Bottini - Agencia de comunicación corporativa
Notícies

Els degans del Col·legi d’Arquitectes, d’Economistes, d’Enginyers de Camins, Canals i Ports i d’Enginyers industrials han signat aquest matí una declaració conjunta en la qual critiquen que s’hagi adjudicat el projecte de la nova estació de la Sagrera a qui ha fet la baixa econòmica més important malgrat que l’adjudicatari hagi presentat, a criteri del mateix ADIF, la pitjor de les propostes tècniques rebudes. Els quatre col·legis professionals signants de la declaració reclamen que la gestió de l’execució de la Sagrera es porti, com s’havia fet fins ara, des de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A., societat participada pel Ministeri de Fomento, ADIF, Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

NP Signatura Declaració Col·legis Professionals-Licitació Sagrera 240216

Declaració Col·legis professionals Licitació Sagrera 24Feb16 ok